Videre forskning

I den næste fase af dette tre-årige projekt vil der blive gennemført en opfølgende undersøgelse af hvordan film integreres som hverdagsredskab og udtryksform i fagene og didaktiske tilgange til udvikling af 21. århundredres kompetencer gennem produktion af levende billeder og spil med projektet ’Læring med levende billeder – potentialer ved filmproduktion som læringsvej i grundskolen’.Dette opfølgende projekt vil have fokus på elev-perspektivet i et longitudinalt perspektiv, for at undersøge skiftet fra produktion af levende billeder som et særligt enkeltstående forløb, til den faglige integration og tilegnelsen af det som hverdagsredskab.Projektet skal undersøge elevers arbejde med produktion af levende billeder i bred forstand – ud over animation dækkes også andre produktive tilgange herunder lommefilm og elevers spilproduktion som er valgmuligheder i denne fase.