Forskningskonklusioner & anbefalinger efter 1. år

 

I dette første af tre år mødes deltagernes teoretiske forestillinger med praksis, og en analyse af projektets data viser, at der er en udviklingsproces i gang blandt projektets deltagere. Nye forståelser og mind-sets er under udvikling, godt understøttet af fællesskabet i den valgte klynge- og laboratorietilgang. Gennem arbejdet med at omsætte produktionsbaserede tilgange til faglige forløb udvikler lærerne kompetencer og ser i produktionsforløbene nye sider af eleverne, de ikke før har oplevet.I nogle tilfælde opleves tingene lettere end forventet – fx kræver det for nogle lærere og pædagoger mindre tid end først antaget at planlægge og gennemføre produktionsbaserede forløb.</div>
<div>

I andre tilfælde opleves større udfordringer forhold til produktionsbaserede læringstilgange. Fx er faglig integration, differentiering og kreative processer noget der for nogle lærere forekommer vanskeligere end forventet, men også felter hvor meget lykkes og der er sket en læring og erkendelse der peger fremad.

Resultaterne giver således et komplekst billede af lærernes arbejde med at inddrage produktionen af animationsfilm i undervisningen, der spejler processen med at integrere 21. århundredes kompetencer i undervisningen med implikationer for kreativitet, kollaboration, faglig integration og inklusion.

De foreløbige konklusioner peger på, at de kreative produktionsbaserede læringsrum kan danne ramme om

-naturligt ligeværdige inklusive tilgange
-undervisningsdifferentiering
-meningsfuld faglig læring
-samt udvikle kollaboration, kommunikation og kreativitet og kritisk refleksion

For fuldt at kunne udbytte potentialerne i produktionsbaserede læringsprocesser kræver det udvikling af yderligere viden om og modeller for faglig integration i produktive læringsprocesser og udvikling af yderligere produktionsfaglige og mediedidaktiske kompetencer hos lærerne.