Forskningsmetoder

 

Forskeren har fulgt undervisningen i tre klasser, samt lavet kvalitative surveys blandt deltagerne, og interviewet lærere, elever og konsulenter i fokusgrupper og individuelt. Surveyet bestod dels af klartekst-spørgsmål, dels af en række Likert-skala spørgsmål, hvor deltagerne på en skala fra 1-10 vurderede en række parametre. Materialet indgik sammen med kvalitative interviews og video-observationer af undervisningen. Der deltog lærere og pædagoger fra både indskoling, mellemtrin og udskoling – med næsten alle fag repræsenteret.