Kontakt

Recreate
Research Center For Creative And Immersive Learning Environments

Kontakt: Forskningsansvarlig Lisa Gjedde, Professor, mso.
Telefon: +4599407467
E-mail: lg@learning.aau.dk
Website: www.recreate.aau.dk