Samarbejde mellem eleverne

 

Vi tog udgangspunkt i en anden undervisningsform end den traditionelle klasseundervisning. Eleverne skulle blive bedre til at samarbejde og til at se hinandens kompetencer i et nyt lys. I stedet ville vi fremhæve ideen om, at elever har forskellige kompetencer, som er værd at anerkende og at bruge som platform til ”sidemandsoplæring”.

– Vigtigt – at være tydelig omkring at konflikter mellem eleverne er lærerens ansvar
– Vigtigt – at forklare både lærere og eleverne omkring værdien ved design tænkning og learning by doing