Storylab

Storylab – perspektiver på biblioteket som multimodalt læringsum

Red. Lisa Gjedde, med bidrag fra Marlene Lønholdt og Ditte Lundsgaard Nielsen

Dette materiale formidler erfaringer og forskning fra Storylab projektet, baseret på materiale fra projektgruppen, fra evaluerings-survey, lærer- og elevinterview, fokusgrupper og forskerobservationer af forløb.

Den suppleres af video-film om projektet, samt af eksempler på elevernes animationsproduktioner som kan findes her: https://www.youtube.com/channel/UCXFpfkZYNwe3H58aEX_ZlMA