Bibliotekarens rolle

 

Min rolle som bibliotekaren/børnebibliotekaren i projektet har primært været at bidrage med inspiration til tematikken. Her blev vinklen ”mødet med et monster”, som er et centralt omdrejningspunkt i den bog, som eleverne skulle arbejde ud fra og i den historie, de selv skal lave. Mit oplæg var et sammenstik af forskellige elementer – fagstof, overtro, musik, kunst, film og bøger – alt sammen godt krydret med mine egne og elevernes oplevelser.

Meningen var at sætte eleverne godt ind i, hvilke meget forskellige monstre vi kan møde – både dem der findes omkring os og dem, vi møder indeni.
Der er i disse situationer jeg mener, at bibliotekaren kan sætte ind med sin faglighed og sætte sig selv i spil. Biblioteket bugner af medier, viden og oplevelser, alt det kan bruges som råmateriale til StoryLab-formidling – ikke decideret litteraturformidling – men formidling af inspiration og oplevelse.
I den forbindelse synes jeg, at det er vigtigt at holde fast i, at det her er et biblioteksprojekt. Tematikken eller genren der vælges, skal være noget bibliotekaren kan se sig selv – og biblioteket – i.

Derfor – vælg en tematik eller genre, der interesserer og giver mening for alle involverede.
Set som biblioteksprojekt, har det været omfattende, stort og meget anderledes end det vi normalt beskæftiger os med på biblioteket. Derfor har det været vigtigt for mig at synliggøre og præsentere projektet bedst muligt. Elevernes film, billeder og produkter, informationsopslag om projektet osv. har været samlet ved indgangen til StoryLab og børnebiblioteket. Derudover har jeg optrådt som vært. Jeg har hilst på elever og lærere – budt på kaffe/the og boblevand med isterninger og snacks til premieren. Jeg har været rigtig glad for opleve, at mange af eleverne har opdaget bibliotekets mange inspirationskilder og billeder, der har kunnet bruges i deres film. I den forbindelse har jeg naturligvis været behjælpelig med at finde tingene. Som projektleder deltaget både som konceptudvikler, underviser og som facilitator for projektet.

Jeg ville personligt gerne have været mere med i elevernes arbejdsproces, men det har desværre ikke været muligt, pga. vagter osv.

Endelig har jeg været praktisk gris, der har sørget for anskaffelse, udlevering og tilbagelevering af klassesæt samt indkøb og indsamling af forskellige materialer.

– Hav bibliotekarhatten på og sæt dig selv i spil
– Synliggør og præsenter projektet både overfor kolleger, presse og omverden
– Vælg en tematik der også giver mening for bibliotekaren og biblioteket