Projektforløb

 

Inden forløbsstart har der været taget kontakt til læreren omkring dagens program og om der er specielle hensyn, der skal tages ift. nogle af eleverne (bogen der arbejdes ud fra, handler om en mor der, er syg af kræft).

skaermbillede-2016-12-15-kl-13-00-21

 

 

 

 

 

 

 

– Vigtigt med god præsentation af projektet og projektets formål
– Vigtigt at justere tid til de forskellige arbejdsopgaver i elevernes kreative arbejde
– Vigtigt med nogle gode redskaber til at kvalificere elevernes historier
– Vigtigt med en god og offentlig udstilling af elevernes produktioner
– Vigtigt at give eleverne en fornemmelse af fællesskab omkring det at have deltaget i et projekt.
– Vigtigt – vælg en tematik der er eksistentiel og giver mening i de eleverne liv
– Vigtigt – at passe på ikke at gøre tematikken privat, hold den på et abstrakt niveau
– Vigtigt – vær ikke ked af at gentage forløbet igen og igen – de bliver aldrig ens alligevel